Vragen?

Voor wie zijn de lessen?

Voor iedereen die muziek wil maken: zingen, een instrument bespelen of samenspelen in een ensemble.

Wat kost het?

Alle tarieven staan vermeld op de pagina Roosters & Prijzen.

Geen geld voor les?

Het Jeugdcultuurfonds helpt!

Alle kinderen moeten op dans- of muziekles kunnen. Maar soms kan dat simpelweg niet. De ouders hebben er het geld niet voor. Dansen, musiceren, toneelspelen, schrijven of schilderen is daardoor voor dat kind misschien niet weggelegd,  terwijl het leuk is en ook belangrijk kan zijn voor de ontwikkeling.

Het Jeugdcultuurfonds geeft deze kinderen een steuntje in de rug. Vraag de leerkracht, jeugdzorg, arts of maatschappelijk werker een aanvraag voor u in te dienen.

 

Stichting Jeugdfonds Sabrina

Deze stichting zet zich in voor de ontplooiing van jonge mensen die door een beperking op fysiek,  verstandelijk of sociaal maatschappelijk terrein geremd of belemmerd worden in hun ontwikkeling.  Bevordering van de ontwikkeling van kinderen kan op een diversiteit van terreinen gewenst zijn, zoals  op het gebied van kunst en cultuur.  Het Jeugdfonds verstrekt financiële bijdragen om  deelname aan dit soort activiteiten mogelijk te maken, bijvoorbeeld een bijdrage in de bekostiging van muzieklessen of in de aanschaf van een instrument of in de huur ervan. Wie niet in staat is deze zaken zelf te bekostigen, kan een beroep doen op het Jeugdfonds.
Meer informatie op de site van de het Jeugdfonds Sabrina.

 

Lesrooster en Vakantieschema

Het lesrooster en het vakantieschema voor het lopende lesjaar vindt u hier 

Samenwerking met Scholen

De Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug draagt waar mogelijk bij aan de ontwikkeling van initiatieven van scholen in de gemeente die muziek in hun lespakketten willen opnemen.

Scholen die na schooltijd een vakleerkracht voor muziek willen inschakelen kunnen contact opnemen met de Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug.

Details zie  Voor Scholen