SEPA

Machtiging doorlopende SEPA Incasso

Beste leerling/cursist, ouder/verzorger,

Evenals voorgaande jaren biedt de Heuvelrug Muziekschool u de gelegenheid om het les-/cursusgeld automatisch te laten incasseren. Dit is voor alle betrokkenen gemakkelijker. Het kan in één of in vier termijnen aan het eind van de maanden oktober, november, december en januari.

Hiervoor is uw schriftelijke toestemming nodig. U kunt deze verlenen door de gegevens in het formulier in te vullen en de machtiging met aangevinkte akkoord verklaring te versturen (verstuurknop).

Indien u zelf via bankoverschrijving wilt betalen hoeft u geen machtiging te geven.

Bij een te late betaling zal € 10,– administratiekosten in rekening worden gebracht.

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug om doorlopend incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schijven, en uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug.

Als u het niet eens bent met een afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Vul het formulier in

Binnen een paar stappen geregeld met uw bankpas bij de hand!

* Roepnaam leerling/cursist

* Achternaam leerling/cursist

* Voorletters rekeninghouder

* Achternaam rekeninghouder

* Adres rekeninghouder

* Postcode rekeninghouder

* Woonplaats rekeninghouder

* IBAN-nummer

Incasso-frequentie?
Voor regulier muziekonderwijs (inschrijving cursusjaar): bedrag voldoen in één termijnVoor regulier muziekonderwijs (inschrijving cursusjaar): bedrag voldoen in 4 termijnen mits meer dan 100,- en aangemeld voor 1 februariVoor kaarten van 4 of 10 lessen, projecten en cursussen: betaling in één termijn voorafgaand aan aanvang activiteit

* E-mail rekeninghouder

* E-mail, ter controle

Ik ga akkoord met de automatische incasso op de hiervoor beschreven wijze