Nieuw bestuurslid gezocht!

Vind je het leuk om er voor te zorgen dat de muziekschool goed loopt en dat er voor zo veel mogelijk mensen muziekonderwijs beschikbaar is? We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid met expertise en daadkracht op het gebied van PR en communicatie. Misschien iets voor jou?

Vacature Bestuurslid Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug

De Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug heeft tot doelstelling het bevorderen van receptieve en actieve kunstzinnige vorming en doet dit hoofdzakelijk door het in stand houden van de Heuvelrug Muziekschool te Doorn.

De betrokken muziekdocenten zijn zelfstandige ondernemers en zelf verantwoordelijk voor het runnen van hun eigen beroepspraktijk. Zij maken gebruik van de faciliteiten die de stichting biedt.

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid.

Algemeen bestuurslid

(inzet ca 1 dagdeel per 4 weken, onbezoldigd)

Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • Algemeen beleid voor het realiseren van de doelstelling;
  • Het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen de docenten hun lessen kunnen geven op het gebied van huisvesting, samenwerkingsovereenkomsten tussen de muziekdocenten en de stichting, juridische zaken; verzekeringen; huisstijl en website en administratie.
  • Externe samenwerking met bijvoorbeeld culturele instellingen / koren en orkesten, scholen;
  • Genereren van extra middelen voor de muziekschool door middel van het aanvragen van projectsubsidie en fondsenwerving;
  • Financiële verantwoording van de Stichting, jaarverslag, begroting;
  • Externe en interne communicatie op bestuursniveau over bovenstaande onderwerpen.

Bij belangstelling en voor meer informatie kunt u contact op nemen met de voorzitter, Stefan van Schijndel, op svschijndel@gmail.com.

Zie ook: www.heuvelrugmuziekschool.nl