Nieuw bestuurslid gezocht!

Vind je het belangrijk dat er ook op de Utrechtse Heuvelrug goed muziekonderwijs (voor jong en oud) beschikbaar is? Vind je het leuk om ervoor te zorgen dat de muziekschool goed reilt en zeilt?  Dan is onderstaande bestuursfunctie iets voor jou!

We zijn op zoek naar een nieuw bestuurslid met affiniteit voor muziek(onderwijs).  Bestuurlijke ervaring en ervaring in de cultuursector zijn een voordeel maar niet vereist.

Vacature Bestuurslid Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug, interne en externe communicatie

(inzet ca 8 uur per 4 weken, onbezoldigd)

 

De Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug heeft tot doel het bevorderen van receptieve en actieve kunstzinnige vorming en doet dit door het in standhouden van de Heuvelrug Muziekschool te Doorn en het stimuleren van projecten.

De betrokken muziekdocenten zijn zelfstandige ondernemers en verantwoordelijk voor het runnen van hun eigen beroepspraktijk. Zij maken gebruik van de faciliteiten die de stichting biedt.

 Het bestuur is verantwoordelijk voor:

  • Algemeen beleid voor het realiseren van de doelstelling;
  • Het scheppen van randvoorwaarden waarbinnen de docenten hun lessen kunnen geven op het gebied van huisvesting, samenwerkingsovereenkomsten tussen de muziekdocenten en de stichting, juridische zaken, verzekeringen, administratie, PR en marketingcommunicatie.
  • Externe samenwerking met bijvoorbeeld culturele instellingen, koren, orkesten en scholen; netwerken;
  • Genereren van extra middelen voor de muziekschool door middel van het aanvragen van projectsubsidies en fondsenwerving;
  • Financiële verantwoording van de stichting, jaarverslag en begroting;
  • Externe en interne communicatie op bestuursniveau over bovenstaande onderwerpen, PR en marketing.

Bij belangstelling en voor meer informatie kan je contact op nemen met de voorzitter, Stefan van Schijndel, op s.vanschijndel@heuvelrugmuziekschool.nl.