Spelen met Muziek
kids

‘Spelen met Muziek’ is muziekles voor kinderen van groep 1 en 2 van de basisschool. In deze cursus wordt een begin gemaakt met de ontwikkeling van een brede muzikale vorming. Uitgangspunt voor de lessen is de belevingswereld van het kind. Er wordt gewerkt rondom de seizoenen en thema’s zoals vervoer, dieren of een prentenboek.

In 15 lessen maken de kinderen spelenderwijs kennis met elementaire muzikale begrippen als hoog-laag, hard-zacht, kort-lang. We zingen liedjes, bewegen en dansen op muziek en spelen op ritme-instrumenten zoals trommels, triangels, ritmestokjes, belletjes en shakers. Daarnaast gebruiken we melodie-instrumenten zoals klankstaven, klokkenspel, xylofoon en boomwhackers. Bij beweegactiviteiten gebruiken we soms materialen zoals sjaals, linten of het parachutekleed.

De cursus ‘Spelen met Muziek’ start twee keer per jaar, in september en januari.

Start: 15 februari 2019
Leeftijd: 4 – 6 jaar (groep 1 en 2 van de basisschool)
Groep: 7 – 12 kinderen
Duur: 11 lessen van elk 40 minuten
Tijd: vrijdagmiddag 14.10-14.50 uur
Kosten: € 82,50 per serie van 11 lessen
Docent: Jacqueline Stark

spelen op klankstaven

de grote trom