Algemene Muzikale Vorming
kids

De cursus Algemene Muzikale Vorming is bedoeld voor kinderen van groep 3, 4, 5 en 6 van de basisschool. In de AMV-lessen gaan we zingen, dansen of bewegen op muziek en spelen op muziekinstrumenten.

De kinderen leren stapsgewijs blokfluitspelen, daarnaast gebruiken we instrumenten zoals trommels, klankstaven, triangels en ritmestokjes. Vanaf het allereerste moment proberen we de muziek mooi te laten klinken en worden de kinderen uitgedaagd om zelf muziekstukjes te maken. Al doende maken de kinderen kennis met de begrippen hoog-laag, hard-zacht, snel-langzaam, en leren ze iets over vorm in muziek en klankkleur. We maken op verschillende manieren gebruik van notatie, zo leren ze de eerste beginselen van het notenschrift.

In het tweede deel van het cursusjaar gaan de leerlingen daarnaast ook kennismaken met verschillende muziekinstrumenten, zoals de toets-, blaas, snaar- en slaginstrumenten. Met deze cursus krijgen de AMV-leerlingen een goede muzikale basis die in de instrumentale lessen van zeker pas komt.

Start: de cursus start op 7 september 2018
Leeftijd: vanaf 6 jaar, groep 3, 4, 5 en 6 van de basisschool
Groep: 7-12 kinderen per groep
Duur: 30 lessen van elk 40 minuten
Tijd: vrijdagmiddag 15.00-15.40 uur
Kosten: € 225,– (inclusief kopieën, exclusief lesmateriaal)
Lesmateriaal: blokfluit (hout of kunststof) en een map
Docent: Jacqueline Stark

blokfluitspelen

puzzelen met noten