Heuvelrug Muziekschool Doorn

De Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug laat muzieklessen verzorgen voor jong en oud in de regio Zuid-Oost Utrecht. Dit gebeurt door het contact tot stand te brengen tussen de docent en de cursist. De cursist heeft, nadat dit contact is gelegd, een rechtstreekse relatie met de docent. De lessen worden gegeven in de Heuvelrug Muziekschool, ondergebracht in het Cultuurhuis "Pléiade” te Doorn.

Inschrijven via website

Vanaf juli 2015 kunt u zich via de website opgeven voor de lessen, cursussen en ensembles in het nieuwe seizoen 2015-2016. Zie het menu of klik hier.

  2015 - 2016

Deze website bevat alle informatie omtrent het seizoen 2015-2016.

 

We zoeken een nieuw bestuurslid

Het bestuur van de Heuvelrug Muziekschool is op zoek naar een nieuw lid. Idealiter heeft zij of hij affiniteit met het werven van externe fondsen. 
 
Algemene subsidies van overheidswege zijn allemaal geschrapt, maar er is wel een heel systeem van nationale projectsubsidies aan het ontstaan, met veel succes. Het muziekonderwijs voor jonge kinderen, jaren lang door de overheid compleet verwaarloosd, lijkt mede daardoor weer uit het dal te komen. Wij willen als bestuur meewerken aan de nieuwe samenwerkingsvormen tussen muziekscholen en basisscholen waar deze subsidies op zijn gebaseerd.
 
Kijk eens naar wat het Leerorkest en de Classic Express allemaal in beweging brengen. Die initiatieven gaan ervan uit dat de basisscholen en muziekscholen die aan deze projecten deelnemen zelf ook een deel van die deelname bekostigen. En daar hebben we versterking voor nodig.
 
Neemt u contact op met onze voorzitter Hans Belderbos hans_belderbos@hotmail.com  of telefonisch 06-47442308) als u met uw inzet een bijdrage zou willen leven aan de muzikale vorming van de jeugd in onze gemeente.
 
Namens het bestuur,*

Leo Lousberg
secretaris
 
* Bestuur: 
Hans Belderbos, voorzitter 
Leo Lousberg, secretaris
Aad-Jan Binneveld, penningmeester
Elly Sloep, lid, tevens voorzitster van het Jeugdsymfonieorkest OpStreek
Anke van der Hoek, lid

 

  Speciaal voor kinderen

Veel kinderen houden van muziek. Daarom worden er speciaal voor deze groep diverse cursussen gegeven, die de muzikale vorming in algemene zin stimuleren:
Peutermuziek, Kleutermuziek, Kinderkoor (8-12 jaar) en Jeugdkoor (vanaf 13 jaar),  Algemene Muzikale Vorming, en Instrumentale Verkenning.

De Heuvelrug Muziekschool werkt samen met het Driebergse jeugdsymfonieorkest OpStreek. Zie de nieuwspagina!

Instrumentaal en vocaal onderwijs

Er is een breed aanbod van lessen, zowel instrumentaal als vocaal. De lessen op de Heuvelrug Muziekschool worden uitsluitend door bevoegde docenten verzorgd. Zij dragen zorg voor een goede opbouw van de lessen en proberen met name "plezier in het musiceren" over te dragen. Dit in samenspel met andere muzikanten en gericht op het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden.

Samenspel

Het samenspelen in groepsverband is erg belangrijk voor de muzikale ontwikkeling. Het stimuleert ook het studeren op het instrument. Naast de muzikale ontwikkeling is er natuurlijk ook sprake van een sociale ontwikkeling: leren luisteren naar elkaar, elkaar waarderen op eigen niveau, tijd hebben voor elkaar, e.d. Daarom biedt de Heuvelrug Muziekschool een reeks van mogelijkheden aan tot samenspel, op elk niveau en voor ieders smaak.

Uitvoeringen

Gedurende het jaar worden uitvoeringen georganiseerd waaraan alle leerlingen kunnen meedoen. Ouders, grootouders, broers, zusjes, echtgenoten en echtgenotes, maar ook andere belangstellenden kunnen kennis maken met de vorderingen van de muzikanten. Voor de leerling is het een gelegenheid podiumervaring op te doen, wat een uitstekende manier is om te leren omgaan met zenuwen en presentatie.
Naast deze uitvoeringen door de leerlingen verzorgen ook de docenten éénmaal per jaar een concert. Kortom, er bestaat binnen de muziekschool veel gelegenheid om andere muzikanten te ontmoeten, kennis te maken met en te genieten van muziek in allerlei vormen.

Schoolconcerten

In de maand januari van elk jaar geven de docenten een concert voor de leerlingen van het basisonderwijs op een aantal scholen in de regio. Alle instrumenten zijn te horen en worden met een praatje toegelicht. Jaarlijks worden de scholen hierover geïnformeerd. Aansluitend vindt de "Open Dag" plaats. Dan kunnen alle instrumenten worden uitgeprobeerd en zijn de docenten aanwezig voor informatie.

Jeugd Cultuurfonds Utrecht

Het jeugdcultuurfonds ondersteunt ouders of verzorgers van kinderen voor wie de lestarieven een drempel vormen. Zie deze pagina voor nadere informatie.

 

Cursussen 2015-2016

Het doel van de Stichting Kunstzinnige Vorming Heuvelrug is om zoveel mogelijk bewoners van de gemeente te inspireren tot muziekonderwijs. Naast het voldoen aan de toenemende vraag heeft de stichting nog meer ambities:

• Er zouden meer volwassenen muziekonderwijs moeten volgen, het potentieel in de gemeente is groot.
• Anders dan vroeger is muziekonderwijs niet meer vanzelfsprekend op de basisschool. De muziekschool wil helpen om muziek weer een stevige plaats te geven in de lesprogramma’s.

Synthesizersounds zelf maken..... en begrijpen

Zie de rubriek Computer en muziek (deze pagina) voor meer informatie.

Muziek voor volwassenen

De Heuvelrug muziekschool biedt de mogelijkheid om overdag pianoles te nemen. Op woensdagochtend en donderdag vroeg in de middag geeft Renate Hasselaar privéles aan volwassenen. Renate is gediplomeerd docerend en uitvoerend musicus. De lessen staan open voor zowel beginners als meer gevorderde spelers. Bel Renate voor meer informatie en/of aanmelden: 0344-606077 / 06-21640994.

Peutermuziek, Kleutermuziek en Kinderkoor

Tijdens deze cursussen beleven de kinderen spelenderwijs samen met een (groot-)ouder of oppas hoe fijn muziek maken kan zijn. De lessen worden ingedeeld naar leeftijd. Er zijn meerdere start-momenten in het jaar. Meer info op deze pagina.

Muziek in het basisonderwijs

"Muziek terug in het basisonderwijs" is een van de zwaartepunten in de ambities van het bestuur van de Heuvelrug Muziekschool. Lees meer hierover op deze pagina.

Ensembles

Op de pagina <Ensembles> kunt u zien welke ensembles gaan starten in dit nieuwe seizoen. Onder andere het Kinderorkest.

Muziek na schooltijd

De Heuvelrug Muziekschool biedt de mogelijkheid om een vakleerkracht muziek te laten komen. Deze vakleerkracht kan de kinderen op een muzikale manier ontspanning bieden. Denk bijvoorbeeld aan een kinderkoor, algemene muzikale vorming of een club waar spelletjes met geluid en muziek gespeeld worden. Als u meer informatie wilt over de mogelijkheid van een vakleerkracht muziek bij u op school, kunt u vrijblijvend contact opnemen met de Heuvelrug Muziekschool.